Thumbnail_involvering-1

Borgerinvolvering

“Borgerinvolvering eller borgerinddragelse, skaber øget forståelse for politiske intentioner, generer nye idéer og løsningsforslag, skaber et bedre beslutningsgrundlag og medfører opbakning samt effektiv implementering” Mange af de borgernære problemstillinger som det offentlige skal finde nye brugbare løsninger på, viser sig mere og mere komplekse. Det kræver i højere grad større involvering og inddragelse af de berørte borgere tidligt[…]

Ucsj_Gdg_143009_1466

Innovation

Innovation via involvering Innovation kan skabes på mange måder, der findes mange metoder til at drive innovationsprocesser. Vi tror på at innovation og resultatet heraf bedst opnås ved at involverer alle aktører der har berøring og der med indflydelse på det endelige resultat af innovationsprocessen. Ved involvering af alle aktører indfanger vi flest mulige input,[…]