Berlin_152405_0121

case: Kræftens Bekæmpelse – Navigatorprojekt

Læringsworkshop for og sparringspartner på Kræftens Bekæmpelses Navigatorprojekt.        Om Navigatorprojektet: I 2013 startede pilotprojektet Navigator. Projektets hovedformål var at støtte social sårbare kræftpatienter gennem deres behandlingsforløb. Fokus er bedst mulig trivsel i kræftforløbet, styrkelse af socialt netværk og øget handlekompetenc i mødet med social- og sundhedsvæsen. Da man afsluttede pilotprojektet havde næsten[…]

Thumbnail_involvering-2

Medarbejderinvolvering

Medarbejderinvolvering er afgørende for, at et forandringsprojekt kan lykkes. Medarbejder er for de fleste virksomheder og organisationer den vigtigste ressource. Medarbejder bære rund på en ufattelig stor viden, har indlejret virksomhedens kultur og ikke mindst lysten og viljen til at lykkes på trods af stigende krav og udfordinger, der med krav om udvikling og forandringsparrethed.[…]

Ucsj_Gdg_143009_1466

Innovation

Innovation via involvering Innovation kan skabes på mange måder, der findes mange metoder til at drive innovationsprocesser. Vi tror på at innovation og resultatet heraf bedst opnås ved at involverer alle aktører der har berøring og der med indflydelse på det endelige resultat af innovationsprocessen. Ved involvering af alle aktører indfanger vi flest mulige input,[…]