Berlin_152405_0121

case: Kræftens Bekæmpelse – Navigatorprojekt

Læringsworkshop for og sparringspartner på Kræftens Bekæmpelses Navigatorprojekt.        Om Navigatorprojektet: I 2013 startede pilotprojektet Navigator. Projektets hovedformål var at støtte social sårbare kræftpatienter gennem deres behandlingsforløb. Fokus er bedst mulig trivsel i kræftforløbet, styrkelse af socialt netværk og øget handlekompetenc i mødet med social- og sundhedsvæsen. Da man afsluttede pilotprojektet havde næsten[…]

1sep_20140825_0609

Case: University College Sjælland – Læringsforløb

Undervisning og facilitering af innovative processer og gruppedynamik på University College Sjælland i Nykøbing på Falster.     Involvering havde til opgave, i tæt samarbejde med underviser, at udvikle og gennemføre et læringsforløb med formålet, at udvikle deltagernes kompetencer indenfor gruppearbejde og teamwork, samt  give dem redskaber og gøre dem i stand  til succesfuldt at håndtere[…]

uge33_34_20140815_0277

Case: KV13 Valgmøde (BEBATema)

Kommunal- og regionsrådsvalg 2013. Debatmøder på Aalborg Universitet København INVOLVERING var i samarbejde med DEBATema (Studenterforening) med at udvikle, organisere og gennemføre 2 politiske debatmøder på Aalborg Universitet Københvan. Gennem samarbejde gik vi fra ide til endelige koncept. Involvering havde en deltagende projektleder rolle og var med i hele forløbet. Arrangementet havde deltagelse af politiker fra[…]