Case: University College Sjælland – Læringsforløb

Undervisning og facilitering af innovative processer og gruppedynamik på University College Sjælland i Nykøbing på Falster.

 

UCSj_logo_L_pos_rgb

 

Involvering havde til opgave, i tæt samarbejde med underviser, at udvikle og gennemføre et læringsforløb med formålet, at udvikle deltagernes kompetencer indenfor gruppearbejde og teamwork, samt  give dem redskaber og gøre dem i stand  til succesfuldt at håndtere en  innovationsproces

Deltagerne bestod af studerende på der gik på bacheloruddannelse i Leisure Management. En uddannelse der har til formål at udvikle de studerende til at kunne skabe aktiviteter, idéer og udvikling indenfor oplevelsesøkonomien. Holdene var opbygget af unge fra forskellige lande, primært fra det nordlige Europa.

 

Creativity day:

Involverings opgave var at designe, udvikle og gennemføre et læringsforløb, der skulle styrke de studerendes samarbejdsevner samt deres kreative og innovative kompetencer. 

 Dagen forløb som en intens dag med oplæg, facilitering, teamarbejde, opgaver, refleksionsøvelser og fremlæggelse.

Formålet var at de studerende skulle indlære nye kompetencer og via samarbejde, opgaver og fremlæggelse sætte dem og sig selv i spil. Igennem refleksionsøvelser skulle de studerende opnå en erkendelse af ny og brugbar læring.    

 

Innovation week:IMG_0777

Involvering skulle facilitere en workshop i innovation, idéudvikling og kreative metoder, der skulle kickstarte en innovationsuge (Innovation Week) hvor de studerende, ud fra en konkret problemstilling,  skulle arbejde med hele den kreative proces fra idé til færdigt koncept.

Afslutningsvis skulle de fremlægge deres koncepter overfor os, underviserne samt opgavestilleren (en lokal virksomhed). I løbet af ugen var Involverings konsulent  facilitator, sparringspartner og vejleder indenfor innovation og kreative metoder.  


 

Hør mere om hvad vi kan hjælpe dig med. Kontakt os på tlf: 30820669 eller cn@involvering.dk