Innovation

Innovation via involvering

Innovation kan skabes på mange måder, der findes mange metoder til at drive innovationsprocesser. Vi tror på at innovation og resultatet heraf bedst opnås ved at involverer alle aktører der har berøring og der med indflydelse på det endelige resultat af innovationsprocessen.

Ved involvering af alle aktører indfanger vi flest mulige input, udvinder flere og realiserbare koncepter samt skaber et bredt ejerskab hos aktørerne.

 

Målgruppe:

Kommuner: Medarbejder, Ledelse og/eller borgerinvolvering

Organisationer: Medarbejder, Ledelse og/eller brugerinvolvering

Virksomheder: Medarbejder, Ledelse og/eller kundeinvolvering

 Eksempler på ydelser:

  • Identifikation af nye markedsmuligheder
  • Udvikling af forretningsidéer og kreative koncepter
  • Nytænkning af forretningsmodel og produktprogram
  • Ide- og løsningsudvikling af samfundsmæssige udfordringer