Medarbejderinvolvering

Medarbejderinvolvering er afgørende for, at et forandringsprojekt kan lykkes.

Medarbejder er for de fleste virksomheder og organisationer den vigtigste ressource. Medarbejder bære rund på en ufattelig stor viden, har indlejret virksomhedens kultur og ikke mindst lysten og viljen til at lykkes på trods af stigende krav og udfordinger, der med krav om udvikling og forandringsparrethed.

Vi tror på at medarbejderinvolvering inden for fastsatte udviklingsområder skaber værdi for organisationen. Involvering af medarbejderne skaber oftes bedre løsninger, da den rette proces frembringer nye idéer, tanker og løsningsmuligher.

Medarbejderne oplever større ejerskab og motivation over for projekter og forandringer de har haft indflydelse på, der opnåes en fælles forståelse for projekternes grundlag, gennemførelse og mål samt der opnåes ofte bedre løsninger og resultater i projekter og forandringer hvor medarbejderne har været en aktiv deltager.

Involvering-medarbejder-MODEL-s

 

Eksempler på medarbejderinvolveringsområder:

  • Nytænkning og innovation via medarbejderinvolvering: Produkt og serviceforbedringer, optimering af arbejdsgange, ide og konceptudvikling.
  • Strategisk involveringproces: Udvikling at idekatalog der kan skabe grundlag for stategiudvikling
  • Kultur og værdiproces: Arbejdsmæssige spilleregler, værdigrundlag og konflikthåndtering
  • Medarbejderundersøgelse: Undersøgelse af holdninger, motivation og behov

Hør mere om hvad vi kan hjælpe dig med. Kontakt os på tlf: 30820669 eller cn@involvering.dk