case: Kræftens Bekæmpelse – Navigatorprojekt

Læringsworkshop for og sparringspartner på Kræftens Bekæmpelses Navigatorprojekt.


 KB_logo   

 

Om Navigatorprojektet:

I 2013 startede pilotprojektet Navigator. Projektets hovedformål var at støtte social sårbare kræftpatienter gennem deres behandlingsforløb. Fokus er bedst mulig trivsel i kræftforløbet, styrkelse af socialt netværk og øget handlekompetenc i mødet med social- og sundhedsvæsen.

Da man afsluttede pilotprojektet havde næsten 50 patienter deltaget i projektet og resultaterne viste at projektet havde haft en målbar effekt for patienterne. Derfor besluttede Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse at bevillige midler til at videreføre Navigatorprojektet frem til udgangen af 2016 samt udvide omfanget til at dække det meste af Danmark.

Organisationen bag projektet består i grove træk af:

  • En projektleder der har den overordnede styring.
  • Projektkoordinatorer der har den daglige kontakt til interessenter og ledelse af de frivillige navigatorer i lokalområde.
  • De frivillige navigatorer som har patientkontakten.

Hør mere om Navigatorprojektet gennem:  Projektleder i Kræftens Bekæmpelse, Sissel Lea Nielsen Mail:  sln@cancer.dk

Vores opgave: At udvikle, designe og gennemføre et læringsforløb.

Formålet med forløbet er at udvikle projektkoordinatorernes kompetencer indenfor facilitering og undervisning, samt at involvere projektkoordinatorerne i videreudviklingen af Navigators rolle. Ydermere laver Involvering opfølgning på projektkoordinatorernes fremdrift og støtter med rådgivning samt vejledning.

Projektet er illustreret i modellen nedenfor:

Kræftens-Bekæmpelse-model

Hør mere om hvad vi kan hjælpe dig med. Kontakt os på tlf: 30820669 eller cn@involvering.dk


“Charlie er tillidsvækkende og træder ind i læringsrummet med en god energi – og det bidrog til en positiv læreproces for alle medarbejdere i workshoppen. Charlie er professionel og møder samtidig alle i øjenhøjde med udgangspunkt i deres praksis og behov for læring. I vores læringsforløb har det betydet, at medarbejderne har taget de værktøjer i brug, som de trænede i workshoppen. Og det var netop målet – at ny læring bliver omsat i praksis i Navigatorprojektet”
Sissel Lea Nielsen.  Projektleder, Kræftens Bekæmpelse