Motivationsdræbere – i frivilligt arbejde.

Hvis disse områder ikke er på plads i din organisation kvæles motivationen og i værste fald forlader de frivillige organisationen.

 

Involvering-LOGO_FaviconKvalitet

Kvalitet i det arbejde og de projekter som organisationen sætter i gang. Med klare og synlige resultater.

 

Involvering-LOGO_FaviconStruktur

En klar struktur i organisationen, dens kommunikationsveje og beslutningsgang. Fokus for den frivillige skal være på indhold og mål, og mindre på ”hvem, hvad og hvor”.

 

Involvering-LOGO_FaviconForventninger

Forventningsafklaring omkring opgaveløsning, ansvarsfordeling og adfærd er med til at skabe klare succeskriterier for, hvordan og hvornår en opgave er løst korrekt.

 

Involvering-LOGO_FaviconKommunikationen

Mangel på kommunikation skaber utryghed, mistillid og delende motivation. Informationer om forventninger til den frivillige, ændringer i organisationen, værdier og de opnåede resultater hjælper med at løfte motivationen. Det skaber en følelse af at blive værdsat og være værdifuld som frivillige medarbejder.

 

Involvering-LOGO_FaviconOpbakning

Frivillige organisationer har meget forskellige størrelser. Mange frivillige oplever deres lokale leder som organisationens ansigt og stemme. Derfor er feedback, involvering og opbakning fra nærmeste leder vigtigt for at bibeholde motivationen i det daglige arbejde.

 

Involvering-LOGO_FaviconLydhørhed

Da mange frivillige brænder for det de laver, organisationen, værdierne og det overordnede mål, har de ofte lyst til at være med til at udvikle opgaverne. Som frivillig har man i høj grad behov for der bliver lyttet til ens idéer, frustrationer, ændringsforslag og synspunkter af den nærmeste leder, samt at denne giver sandfærdig respons.

 

INVOLVERING – Inddragelse og involvering af mennesker i forandringer – cn@involvering.dk