Borgerinvolvering

“Borgerinvolvering eller borgerinddragelse, skaber øget forståelse for politiske intentioner, generer nye idéer og løsningsforslag, skaber et bedre beslutningsgrundlag og medfører opbakning samt effektiv implementering”

Mange af de borgernære problemstillinger som det offentlige skal finde nye brugbare løsninger på, viser sig mere og mere komplekse. Det kræver i højere grad større involvering og inddragelse af de berørte borgere tidligt i processen, for at finde de løsninger der kan skabe positive, demokratiske og bæredygtige forandringer for de involverede parter.

  • Er det relevant med  borgerinvolvering?
  • Hvem skal deltage?  
  • Hvad er formålet med involveringen? 
  • Hvornår i processen skal involvering ske? 

Spørgsmålene ovenfor er vigtige og bør være en naturlig del af den offentlige beslutningsproces. Hvis man som os tror på at forandringer sker gennem ændret praksis hos mennesker og at motivation er en drivkraft for at ændre sin praksis. Der vil involvering og inddragelse af de personer vi ønsker at skabe en ændret praksis for og omkring, medføre ejerskab og skabe motivation hos de involverede.

Involvering-Borger-MODEL-s

  • Borger & debatmøder: Møder eller workshop der kan behandle, skabe fokus eller klaregøre lokale perspektiver, muligheder og udfordringer.
  • Idé- & udviklingsproces: Udvikling af idé- og udviklingsforslag, der kan skabe grundlag for en kvalificeret og bæredygtig udvikling.
  • Lokalt medborgerskab: Igennem involveringsmetoder, samarbejdspartnere og borgerne skabes der aktiviteter, demokrati og ejerskab i lokalsamfundet.
  • Borgerundersøgelse: Undersøgelse af holdninger, motivation og behov hos borgerne.

Ved at samarbejde med os, opnår I en professionelt, gennemtænkt og bæredygtig inddragelse og involvering af borgerne. Vores konsulenter vil med sikker hård designe og styre processer mod målet og med erfaring og energi skabe rum for dialog, idéer, involvering og meningsudveksling.

Hør mere om hvad vi kan hjælpe dig med. Kontakt os på tlf: 30820669 eller cn@involvering.dk